2022 februar Nyhedsbrev

Datoer:

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19:00 Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling – ‘ny forening’!

Hestebedgaard afholdt (gen-)stiftende generalforsamling d. 23. januar 2022. Et afgørende vigtigt punkt på generalforsamlingen var at skifte tilbage til den oprindelige forening ’Hestebedgårds Venner’ og dermed stoppe alle aktiviteter i dén forening, som vi har drevet Hestebedgaard i siden 2011 (: ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’). Der var blandt alle fremmødte fuld enighed om at gen-stifte den gamle forening, som var aktiv i perioden 2008-2011.

Generalforsamlingen besluttede nye vedtægter, som nu kan ses på www.hestebedgaard.dk. Kontingent for 2022 er: kr. 150,- for personer og kr. 500,- for institutioner og virksomheder. Foreningen er nu iflg. de nye vedtægter en helt almindelig, frivillig forening med generalforsamling som øverste myndighed (‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’ havde status som fond med en bestyrelse som øverste myndighed og med begrænset medindflydelse fra ‘støttemedlemmerne’.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Henning Deurell (formand), Lonnie Schmidt (kasserer), Pia Harder (sekretær), Cathrine Dolleris, Erling Vibe, Karsten Wagener og Margit Christiansen.
Hanne Floor blev valgt som revisor og Ib Ballisager som revisorsuppleant.

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling som anført øverst i nyhedsbrevet!

Opgaver i 2022

Vi er godt i gang med at planlægge for 2022 … og for så vidt også langtidsplanlægning for Hestebedgaard.
Vi har allerede en række planlagte aktiviteter og melder snart ud om disse. Ud over museumstilbudet (gårdens mindestuer), kommer der ‘Gamle Dage på Hestebedgaard’, Høstfest, koncerter, foredrag, børneaktiviteter, særudstillinger mv.

Medlemmer og frivillige

Vi er – som altid! – meget interesserede i at få nye medlemmer i foreningen, så hvis du har lyst til at være en del af Hestebedgaard, opfordrer vi dig til at blive medlem. Du kan tilmelde dig via denne hjemmeside – klik her!
Hestebedgaard drives udelukkende af frivillige. Hvis du ønsker at deltage i frivillig-arbejdet, kan du tilmelde dig her!

Foreningen har i skrivende stund 34 medlemmer.