Gårdens vedligehold

Hestebedgaard vedligeholdes af frivillige. I forbindelse med foreningens overtagelse af ejendommen blev der i de første år udført store istandsættelsesarbejder. Opgaverne blev dels udført af engagerede medlemmer dels lokale håndværkere, som ‘sponserede’ arbejdskraft og maskinhjælp.

Udskiftning af bindingsværk på stuehuset.
Mon ikke vi skal have den gamle bjælke udskiftet med en ny?
Kostalden har fået ny væg.
Ny væg i østlængen. Axel mestrer både stokværk og opmuring!