Budget 2022

 
Omsætning
Medlemskontingent23.000,00
Donationer3.000,00
Besøgsindtægter12.000,00
Caféomsætning ifm åbningstid
Butikssalg (bøger, legetøj, ‘kunst’
Udleje af lokaler, borde etc.10.000,00
Skovhaven
Alle arrangementer kun overskud37.000,00
Omsætning i alt80.000,00
Udgifter Daglig Drift
Udgifter Arrangementer
Caféomk. ifm åbningstid
Øvrigt Varekøb-2.000,00
Skovhaven
Forplejning til frivilliggruppen-2.000,00
Annoncer og reklame-4.000,00
Gaver og blomster-1.500,00
Udgifter Daglig Drift i alt-9.500,00
Overskud Primær Drift70.500,00
Udgifter Ejendom
Ejendomsskatter-4.800,00
El (herunder varmepumper i stuehus)-18.000,00
Vand-4.000,00
Opvarmning Stakladen (gas)-1.500,00
Renovation & Rengøring-5.500,00
Forsikringer (ejendom)-10.000,00
Reparaton / Vedligeholdelse-8.000,00
Udgifter Ejendom i alt-51.800,00
Administrationsomkostninger
Edb-udgifter-2.000,00
Porto og gebyrer-1.800,00
Øvrige kontorartikler-3.000,00
Revisor
Gebyrer, bank-1.200,00
Forsikring Arbejdsskade-3.000,00
Administrationsomkostninger i alt-12.000,00
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER6.700,00
Afskrivninger
Afskrivning, Ejendom
Småanskaffelser-2.000,00
Afskrivninger i alt-2.000,00
Resultat før renter4.700,00
Renteindtægter
Renteudgifter
Renter i alt0,00
PERIODENS RESULTAT700,00