Arkiver

26. september 2022

Hestebedgaard

“Museum og kulturlade”

Budget 2022

 
Omsætning
Medlemskontingent23.000,00
Donationer3.000,00
Besøgsindtægter12.000,00
Caféomsætning ifm åbningstid
Butikssalg (bøger, legetøj, ‘kunst’
Udleje af lokaler, borde etc.10.000,00
Skovhaven
Alle arrangementer kun overskud37.000,00
Omsætning i alt80.000,00
Udgifter Daglig Drift
Udgifter Arrangementer
Caféomk. ifm åbningstid
Øvrigt Varekøb-2.000,00
Skovhaven
Forplejning til frivilliggruppen-2.000,00
Annoncer og reklame-4.000,00
Gaver og blomster-1.500,00
Udgifter Daglig Drift i alt-9.500,00
Overskud Primær Drift70.500,00
Udgifter Ejendom
Ejendomsskatter-4.800,00
El (herunder varmepumper i stuehus)-18.000,00
Vand-4.000,00
Opvarmning Stakladen (gas)-1.500,00
Renovation & Rengøring-5.500,00
Forsikringer (ejendom)-10.000,00
Reparaton / Vedligeholdelse-8.000,00
Udgifter Ejendom i alt-51.800,00
Administrationsomkostninger
Edb-udgifter-2.000,00
Porto og gebyrer-1.800,00
Øvrige kontorartikler-3.000,00
Revisor
Gebyrer, bank-1.200,00
Forsikring Arbejdsskade-3.000,00
Administrationsomkostninger i alt-12.000,00
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER6.700,00
Afskrivninger
Afskrivning, Ejendom
Småanskaffelser-2.000,00
Afskrivninger i alt-2.000,00
Resultat før renter4.700,00
Renteindtægter
Renteudgifter
Renter i alt0,00
PERIODENS RESULTAT700,00