Generalforsamling 2022 Venneforeningen

NB! Dette vedrører (gen-)stiftende generalforsamling i foreningen ‘Hestebedgårds Venneforening’ d. 23. januar 2022 kl. 14:00 i Elnebjergcenteret.

Venneforeningen fungerede i perioden 2008-2011, men har ikke siden været administreret og driftet. Der er således ingen medlemmer eller bestyrelse i foreningen, og der foreligger ingen regnskaber for perioden efter 2011. Venneforeningen ejer ejendommen Hestebedgård, Kattekærstrædet 10, 4305 Orø.

Det er hensigten at retablere Venneforeningen som en almindelig frivillig forening med en medlemskreds, der ved sin generalforsamling udgør den øverste myndighed i alle sager og med en bestyrelse, der forestår den daglige drift.

Til den påtænkte generalforsamling og det forudgående orienterings- og debatmøde er de nuværende støttemedlemmer i ‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’ direkte inviteret. Denne personkreds er inviteret af to årsager: a) den foreslåede ændring i foreningsstruktur er fordrer en udredning af komplekse foreningsjuridiske forhold, som vi vurderer uoverskuelig for personer, der ikke til daglig er deltagere i Hestebedgårds forhold, og b) der foreslås en overførelse af bankindestående for ‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’ (ca. 43.000,- kr) til ‘Hestebedgårds Venneforening’ – altså midler, som det er rimeligt at betragte som ‘ejet’ af støttemedlemmerne.

Idet ‘Hestebedgårds Venneforening’ er en almindelig, frivillig forening, skal det understreges, at enhver, der kan understøtte foreningens formål, har ret til og er velkommen til at deltage i generalforsamlingen!

Tilmelding til (gen-)stiftende generalforsamling:

Send