Staabi: Økonomi og afregning

Ved større arrangementer er der tilmelding og forudbetaling – dog afregnes drikkevarer mv ved arrangementets afslutning (se nedenfor!). Ved arrangementer, hvor deltagerne færdes hid og did, betales ved hvert varekøb. Slutafregning er at foretrække for at reducere antallet af mobilepayindbetalinger.

Drikkevarer mv
De løbende køb under et arrangement registreres på de små regningsbilag (med anførelse af ‘entre, vin, øl, vand mv’). Der er en regning for hver deltager med navn, tlf. og mail anført øverst. Regningerne opbevares ved baren/bartenderen, som fortløbende påfører varekøb. Der betales ét samlet beløb pr deltager.

Opgørelse
Der udarbejdes en samlet salgsopgørelse til kassereren efter arrangemenafslutning. Afregning af modtagne kontanter aftales med kassereren (fysisk overlevering/bankoverførsel/MobilePay).