Vedtægter Venneforeningen 2008

Disse vedtægter vedrører ‘Hestebedgårds Venneforening’ (cvrnr 31304148).

Note d. 28. december 2021:
Venneforeningen er den reelle ejer af Hestebedgård. Ud over dette ejerskab har Venneforeningen ikke været administreret siden 2011, og foreningen har ingen medlemmer eller bestyrelse. Administration, regnskab/økonomi, drift/aktiviteter mv. har siden 2011 henhørt under ‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’ (cvrnr 33909586). Primo 2022 iværksættes en proces bestående a) afklaring af den ‘dobbelte foreningsstruktur’ og b) evt. beslutning om ændring heraf.

vedtaegter_2008